Series

The following publications have appeared in the series History of the Nobility (‘Reeks Adelsgeschiedenis’). These books can be ordered via booksellers or its respective publisher.

adel1   adel2   adel3   adel4

adel5   adel6   adel7   adel8

adel9   adel10   adel11   adel12

adel13   adel14adel15

  

History of the Nobility, vol. 1

Antheun Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen (Verloren, Hilversum 2001). ISBN 90-6550-667-5, 514 pages.

 

History of the Nobility, vol. 2

A.J. Gevers, A.J. Mensema en Js. Mooijweer, De havezaten in het Land van Vollenhove en hun bewoners (Canaletto, Alphen aan den Rijn 2004). ISBN 90-6469-800-7, 248 pages.

 

History of the Nobility, vol. 3

Rob van der Laarse en Yme Kuiper, red. Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en buitenleven in de negentiende eeuw (Verloren, Hilversum 2004). ISBN 90-6550-856-2, 256 pages.

 

History of the Nobility, vol. 4

A.J. Gevers e.a., Mensen van Adel, Beelden, manifestaties, representaties (Verloren, Hilversum 2007). ISBN 978-90-870-4021-5, 230 pages.

 

History of the Nobility, vol. 5

Maarten van Driel, Meinhard Pohl en Bernd Walter, red., Adel verbindet - Adel verbindt. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert (Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2010). ISBN 978-3-506-76901-5, 295 pages.

 

History of the Nobility, vol. 6

A.J. Gevers en A.J. Mensema, Van Ittersum. Kroniek van een Overijssels adellijk geslacht (Waanders, Zwolle 2009). ISBN 978-90-400-7684-8, 240 pages.

 

History of the Nobility, vol. 7

Conrad Gietman, Republiek van adel. Eer in de Oostnederlandse adelscultuur (1555-1702) (Van Gruting, Westervoort 2010). ISBN 978-90-7587-950-6, 343 pages.

 

History of the Nobility, vol. 8

Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Verloren, Hilversum 2010). ISBN 978-90-8704-185-4, 492 pages.

 

History of the Nobility, vol. 9

Jaap Moes, Onder Aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 (Verloren, Hilversum 2012). ISBN 978-90-8704-295-0, 358 pages.

 

History of the Nobility, vol. 10

Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema, red. Adel en Heraldiek in de Nederlanden, Identiteit en Representatie (Verloren, Hilversum 2012). ISBN 978-90-8704-324-7, 360 pages.

 

History of the Nobility, vol. 11

Egbert J. Wolleswinkel, Nederlands Adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut (Stichting de Nederlandse Leeuw, 's-Gravenhage 2012). ISBN 978-90-805689-6-9, 320 pages.

 

History of the Nobility, vol. 12

Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten, Fred J.W. van Kan en Ingrid D. Jacobs (eindred.), Adel en ridderschap in Gelderland, tien eeuwen geschiedenis (Wbooks, Zwolle 2013). ISBN 978-90-663-0450-5, 360 pages.

 

History of the Nobility, vol. 13

Marc Lindeijer SJ, Tussen Kasteel en Kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827 (Fagus, Aalten 2014). ISBN 978-94-91634-17-8, 278 pages.

 

History of the Nobility, vol. 14

Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (Verloren, Hilversum 2015). ISBN 978-90-8704-538-8, 336 pages.

 

History of the Nobility, vol. 15

Conrad Gietman e.a. (red.) - Huis en Habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Verloren, Hilversum 2017). ISBN 978-90-8704-666-8, 487 pages.

Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis

Postadres: p/a Historisch Centrum Overijssel - Eikenstraat 20 - 8021 WX Zwolle - info@adelsgeschiedenis.nl

Select language